Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

O nás

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Cíl projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je harmonizace a podpora zájmů průmyslové, kulturní a akademické sféry v Moravskoslezském kraji na spolupráci s podobnými institucemi na území Ruské federace. Průmyslové podniky na severní Moravě, výzkumné ústavy, humanitní i technické katedry univerzit tradičně spolupracují s partnery v Ruské federaci a parciálně navazují krátkodobé i dlouhodobé partnerské vztahy. Konjunkturální obrat v hospodářské situaci regionu byl mimo jiné způsoben recipročním zájmem subjektů z Ruské federace v Moravskoslezském kraji, ať už přímým vstupem ruského kapitálu v oblasti hutnictví, nebo prostřednictvím významných zakázek v oblasti těžkého strojírenství.

Ruská strana podtrhuje význam těchto zájmů zřízením honorárního konzulátu Ruské federace v Ostravě a větší působností Ruského centra vědy a kultury v Praze, nově na území Moravskoslezského kraje. Změna z parciálního pojetí vztahů regionu s podobně orientovanými regiony a subjekty z Ruské federace na pojetí komplexní, vyžaduje vytvoření subjektu, přesněji řečeno volného sdružení subjektů, které budou permanentně komunikovat ve všech oblastech a budou přinášet synergické efekty, počínaje obchodem, přes oblastí kulturní výměny, zahraničních stáží studentů i pedagogů vysokých škol, přes oblast kongresové turistiky až po transfery know-how v technologické oblasti a sjednávání vzájemně výhodných dodávek služeb a zboží. Iniciativa vychází z ruské strany a očekává kladnou odezvu na straně české.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.