Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

O nás

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Historie

Historie

V roce 2008 už není mnoho těch, kteří by pochybovali o potřebnosti trhu Ruské federace pro české výrobce a zájmu ruských podnikatelů o větší působení na českém trhu. Více než před rokem i česká vláda zařadila Rusko mezi priority své proexportní politiky. Pomocí pro české podnikatelské subjekty při pronikání na trhy Ruské federace a dalších jedenácti členských zemí Společenství nezávislých států (SNS) se již více než sedm let zabývá Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora (Komora SNS). Dnes sdružuje ve svých řadách více než stovku firem a společností, od špiček české ekonomiky až po střední a malé společnosti.

Po vstupu české republiky do EU recipročně roste zájem ruských podnikatelských kruhů o prohlubování spolupráce a zvyšování obchodní výměny. Její vývoj v uplynulých letech dokumentuje níže uvedená tabulka (údaje dle celní statistiky ČR v mil. USD):

Vývoj obchodní výměny

Jak lze vidět z uvedených statických údajů, podobně jako v předchozích letech, také v roce 2006 pokračoval trend růstu vzájemné obchodní výměny, a to ve vývozu i v dovozu. Obchodní bilance byla opět záporná v neprospěch ČR, což vyplývá ze struktury českého dovozu, kde tradičně dominují dodávky ropy a plynu. Podíl RF na celkovém zahraničně obchodním obratu ČR činil 4 %, z toho v dovozu – 6 % a ve vývozu – 2 %.

Podle předběžných statistických údajů ČR za uplynulý rok se obchodní obrat (v korunovém vyjádření) meziročně zvýšil o 22 %, z toho český vývoz o 26,5 % a český dovoz o 20,6 %.

Podle slov velvyslance Ruské federace v ČR Alexeje Fedotova na Business Day Ruska u příležitosti konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je ruská strana celkově spokojena s úrovní rusko-české obchodně-ekonomické spolupráce, také z důvodu že „vztahy v této oblasti jsou plně odpolitizovány a vytváří se na základech vzájemné výhody a rovnoprávnosti.“

Naopak, přetrvává nespokojenost s existující strukturou ruského vývozu, jehož hlavní část (přes 80 %) tvoří energetické zdroje a suroviny. Uvádí se rovněž, že se zatím nepodařilo splnit doporučení mezivládní komise obou zemí o vydání licence k činnosti na území České republiky dceřiné bance První česko-ruské banky; nedořešenou zůstává i otázka financování výstavby plynovodu na Kamčatce s účastí českých firem.

V této souvislosti přednesl A. Fedotov iniciativní návrh, aby byla jako doplňkový nástroj aktivizace podnikatelských struktur vytvořena rusko-česká podnikatelská rada. Jejím zakladatelem z ruské strany může být Obchodně-průmyslová komora Ruska. Podnikatelská rada, kterou by tvořili zástupci podnikatelských kruhů obou zemí, by mohla přispívat k zefektivnění činnosti mezivládní komise a jejich pracovních orgánů.

Ruská strana podporuje úsilí všech stran zúčastněných v procesu překonávání bariér v rusko - českém zahraničním obchodě. A. Fedotov na schůzce s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem 19. února 2008 ocenil zřízení Kontaktního centra pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře, které inicioval a finančně podpořil Zlínský kraj. Na vznik centra, které má podnikatelům z regionu usnadnit vstup na ruský a čínský trh, vyčlenil Zlínský kraj částku ve výši 2,4 milionu korun.

Mezi největší ruské investice v České republice patří hutní kombinát Vítkovice Steel v Ostravě (koupený ruskou společností Evrazholding v r. 2005), podnik těžkého strojírenství Škoda Machine Tool (koupený ruskou společností Stanko Impex v r. 2006), podnik průmyslové armatury MCA (koupený Čeljabinskou válcovnou trubek v r. 2006). Tyto podniky po vstupu ruského kapitálu podstatně vylepšily své ekonomické výsledky a jsou důkazem potenciálu ruských investic na českém trhu.

Ovšem pro další expanzi potřebují podnikatelé z Ruska větší podporu jak na vládní, tak i na nevládní a neziskové platformě ovlivňující veřejné mínění a nastavující vztah k investorovi. To se ukázalo v Moravskoslezském kraji při příchodu korejských investorů, kteří při mnohem nižších investovaných prostředcích ve srovnání s Evrazholdingem mají příznivější public-relation a ohlas mezi širokým okruhem občanů z regionu, protože angažovali profesionální týmy v reklamní a PR branži a začali financovat obecně prospěšné projekty.

Vznik ostravského Rusko - českého vědeckého a kulturního fóra o.p.s. se tak stává dalším příspěvkem zvyšování efektivity zahraničního obchodu mezi Ruskou federací a Českou republikou, speciálně zaměřeným na oblast Moravskoslezského kraje (přičemž jeho působnost není výhradně regionální) s tím, že pouze všestranný rozvoj vztahů, počínaje výukou ruského jazyka, výměnnými stážemi studentů i pedagogů vysokých škol přes působení ruských i českých umělců na scénách v mezinárodním měřítku až po vědeckou spolupráci v oborech s vysokou přidanou hodnotou, přináší výsledky.

Záštita Honorárního konzula Ruské federace v Ostravě je příslibem všestranné podpory projektu ze strany státních orgánů Ruské federace, Obchodní a průmyslové komory Ruské federace a zvýšeného zájmu ruských podnikatelských kruhů o působnost v regionu s podporou oficiálních kruhů.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.