Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

O nás

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Ředitel společnosti

Ing. Aleš Zedník - ředitel RČVKF o.p.s. a Honorání konzul Ruské Federace v Ostravě

Aleš Zedník se narodil v roce 1958 v Prostějově. Od roku 1961 žije v Ostravě, kde v roce 1982 promoval na Vysoké škole báňské - technické univerzitě v Ostravě, hutnické fakultě.

Po ukončení školy pracoval do roku 1991 ve VÍTKOVICÍCH - výzkumném ústavu strojírenském a metalurgickém, posléze po tříletém působení na pozici výzkumného pracovníka Vysoké školy báňské - Technické univerzity prošel různými manažerskými funkcemi, později působil ve funkci generálního ředitele a v orgánech různých obchodních společností. Byl čestným členem orgánů obecně prospěšných společností, dosud je místopředsedou správní rady Ostravské univerzity. V posledních letech pracoval jako poradce pro financování komunálních projektů v rámci rozvoje měst a venkova.

Od roku 1994 působil jako člen zastupitelstva městského obvodu, od roku 1998 jako člen zastupitelstva města. V létě 2002 se stal členem rady města, v podzimních volbách téhož roku byl zvolen primátorem města Ostravy na čtyřleté funkční období 2002 - 2006.

V březnu 2008 byl jmenován honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě s působností pro Moravskoslezský kraj.

Za svoje úsilí pro udržení historické paměti národa i pro rozvoj mezinárodních styků obdržel celou řadu vyznamenání, mimo jiné Krzyz kawalerski orderu zaslugi Rzecipospolitej, udělený polským prezidentem v roce 2005, za rozvoj česko – polských vztahů a Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně, udělený v roce 2005, za péči o vojenské hroby a pomníky.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2021 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.