Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Organizace akcí spojených s výměnou informací a zkušeností

Organizace akcí spojených s výměnou informací a zkušeností

Organizace konferencí a pracovních setkání - workshopů je nezbytným doplňkem služeb, podporujících marketing management tedy výzkum, poradenství a trénink. Vyžaduje hlubokou znalost problematiky diskutované na konferenci (sestavení programu), ale také dobré organizační schopnosti, kreativitu a extrémní pracovitost. Nově lze obohatit zaběhnuté formy konferencí též o on-line konference díky existenci konferenčních místností v Ostravě, které mají potřebné IT zázemí.

Rusko - české vědecké a kulturní fórum o.p.s. nabízí organizační podporu konferenční činnosti v Moravskoslezském kraji, která vyslancům oblastí Ruské federace a ruským velkopodnikatelům poskytne příležitost předvést ekonomický potenciál a investiční projekty svých regionů, které se v budoucnu mohou stát základem perspektivních kontraktů. Stejně tak recipročně nabídnout tyto služby podnikatelům v kraji, kteří usilují o navázání kontaktů s obchodními partnery v Ruské federaci.

Zřejmý nedostatečný podíl v ruském vývozu strojírenské a průmyslové produkce s vysokou mírou přidané hodnoty předznamenává prioritní zaměření konferencí právě do této oblasti a podtrhuje důležitost vzájemně výhodných kontaktů v oblasti inovačních a vysoce technologických výrob.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.