Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Podpora aktivit dětí a mládeže, spjaté s poznáváním ruského jazyka

Podpora aktivit dětí a mládeže, spjaté s poznáváním ruského jazyka

V Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze je možné složit zkoušku z ruského jazyka pro získání mezinárodního certifikátu v následujících oblastech: RJ každodenní komunikace, RJ obchodní komunikace a RJ pro sféru mezinárodního turistického byznysu. Tato zkouška svým obsahem a formou odpovídá analogickým zkouškám z cizích jazyků, které jsou uznávány v evropském systému vyučování. Podle výsledků zkoušek Státní institut ruského jazyka A. Puškina a Hlavní středisko pro testování občanů cizích států z ruského jazyka Ministerstva vzdělávání RF vystaví státní certifikát. Certifikáty z RJ obchodní komunikace odpovídá certifikátům vydaným Obchodně-průmyslovými komorami Londýna, Paříže, Berlína aj.

Rusko - české vědecké a kulturní fórum umožní zejména mladým zájemcům v Moravskoslezském kraji přípravu na tyto zkoušky na různém stupni podpory výuky resp. podle stupně dosavadní znalosti jazyka. Přípravné kurzy pořádané ve spolupráci s ostravskými vysokými školami mohou poskytnout příležitost zvládnout potřebnou úroveň ruského jazyka i pro ty, kteří nehodlají skládat zkoušky, ale znalost ruštiny jim pomůže v profesionální nebo soukromé působnosti zvyšovat kvalifikaci, např. studiem literatury nebo sledováním médií v ruském jazyce.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.