Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Usnadnění přístupu právnických i fyzických osob k obecným normám obchodního styku s podniky v Ruské federaci

Usnadnění přístupu právnických i fyzických osob k obecným normám obchodního styku s podniky v Ruské federaci

Kultura ruského obchodního jednání, zejména v regionech, je odlišná od středoevropského pojetí. Jednání vyžaduje trpělivost a cílevědomost. Za málo pravděpodobnou lze považovat možnost uzavření dohody hned při prvním jednání. U nově nastupující generace obchodníků lze spatřovat obrat k racionalizaci, což se projevuje i ve způsobu vedení obchodního jednání. Dlouhodobé osobní kontakty, založené na vzájemné důvěře, podstatně snižují nebezpečí nekorektních praktik.

Stávající podnikatelskou sféru v Ruské federaci tvoří obchodníci, kteří se rekrutují z řad soukromých podnikatelů, představitelů finančně-průmyslových skupin, ropných, plynárenských a jiných exportních společností. Převážná většina z nich je zcestovalá, má přehled o nabídce a není jim cizí anglosaský styl jednání. To platí rovněž o mladší garnituře úředníků státní správy a podnikového managementu. U této skupiny lidí převládá logické a koncepční myšlení a pragmatický přístup k řešení problému. Na jednání s nimi je třeba se důkladně připravit, mít dostatek informací o projednávané problematice (reálie o společnosti, údaje o referenčních zakázkách, certifikátech na zboží atd.).

Rusko-české vědecké a kulturní fórum nabízí roli prostředníka všude tam, kde odlišná obchodní kultura činí obtížným dospět ke smluvnímu ujednání, které by bylo "vítězstvím" obou stran obchodu. Díky přístupu k široké informační bázi může vyhledat partnera pro danou komoditu nebo teritorium. Přispěje k tomu jednak pečlivou přípravou na jednání ruské strany v České republice nebo české strany v Ruské federaci, doprovodem při jednání a analýzou informací či poznatků z jednání.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.