Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Institucionální podpora obchodních vztahů

Institucionální podpora obchodních vztahů

Vláda Ruské federace i vláda České republiky si uvědomují roli státu při podpoře zahraničního obchodu. Úsilí k zajištění této role musí být ve funkční rovině s vynaloženými prostředky a nástroji. Jedním z klíčových faktorů v tomto směru je personální zajištění obchodně ekonomických úseků při zastupitelském úřadu, využití role generálních konzulátů a honorárních konzulátů, ovšem na obou stranách platí, že veřejné rozpočty pracují s limitovanými prostředky.

Na českém zastupitelském úřadu v Moskvě se této problematice věnují 4 pracovníci, včetně obchodního rady. Pozitivní je, že na GK Jekatěrinburg bylo vytvořeno a obsazeno (září 2004) místo obchodního konzula s působností pro Uralský federální okruh. Stejně pozitivní je, že na GK Sankt Petěrburg bude na základě dohody s MZV vytvořena v polovině roku 2005 funkce obchodního konzula s působností pro Severozápadní federální okruh RF. V Nižním Novgorodu a Chanty - Mansijsku aktivně působí honorární konzuláty.

Zastupitelský úřad Ruské federace v Praze má pro uvedenou sféru určeny 4 pracovníky a obchodního radu, na území České republiky dále působí GK v Brně s působností pro Moravu, GK v Karlových Varech s převážnou působností pro střední a západní Čechy, nově zahajuje činnost honorární konzulát v Ostravě.

V rusko - českém obchodě je role oficiálních struktur nesmírně důležitá. Výběr obchodního partnera v Rusku s těsnými kontakty na místní administrativní orgány je pojistkou solidního obchodu, pokud transakce vyžaduje souhlas státního úředníka, pak je právě on v roli účastníka obchodu, kterého nelze z jednání vyloučit a který naopak uvítá obdobného partnera na české straně, který bude pro ruskou stranu taktéž zárukou solidnosti jednání.

Rusko-české vědecké a kulturní fórum umožňuje vytvořit potřebné zázemí pro pracovní tým honorárního konzula Ruské federace, který mu umožní analyzovat návrhy na konkrétní formy institucionální podpory a analýzu rizik, vyplývajících z daného obchodního záměru. Tím se zvyšuje potenciál pro solidní vztahy nejen na teritoriu Moravskoslezského kraje, ale tato působnost honorárního konzula se tak může rozšířit na celé území České republiky.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.