Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Péče o zachování důstojnosti pomníků ruských obětí války

Péče o zachování důstojnosti pomníků ruských obětí války

Obyvatelé Ostravska tradičně projevují úctu ruským vojákům padlým při osvobozování města v průběhu tzv. Ostravské operace. Ostravská operace byla největší vojenskou akcí druhé světové války na území tehdejšího Československa. Trvala 57 dní a během osvobozovacích bojů padlo více než 1100 vojáků Rudé armády, tři příslušníci první československé tankové brigády a téměř 390 civilistů. Padlí byli nejprve pochováváni před Novou radnici a na různých místech v jednotlivých čtvrtích města. O rok později byly jejich ostatky uloženy v Památníku osvobození v Komenského sadech. Kromě něho je na Ostravsku a v celém Moravskoslezském kraji mnoho dalších památníků, pomníčků a vojenských hřbitovů, připomínající oběti ruského lidu při osvobozování Československa od fašistických okupantů.

Rolí Rusko - českého vědeckého a kulturního fóra je udržovat tyto památníky a hroby v dobrém stavu, u příležitosti výročí osvobození podporovat pořádání důstojných pietních aktů a dbát na dodržování úcty k obětem 2. světové války. Fórum bude shromažďovat prostředky, které přispějí k údržbě a opravám pomníků a hrobů.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.