Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Podpora turistiky a vzájemného poznávání

Podpora turistiky a vzájemného poznávání

Moravskoslezský kraj prezentoval začátkem ledna svou nabídku turistických možností na největším veletrhu cestovního ruchu ve střední Evropě Regiontour a GO 2008 v Brně.

Na veletrhu bylo představeno několik novinek pro letošní sezónu. Byl zde mimo jiné pokřtěn zcela nový propagační materiál „Průvodce po nejkrásnějších místech Moravy a Slezska“, který vznikl jako již čtvrtý projekt spolupráce 4 moravských krajů Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského. Tento nový propagační materiál nabízí nejkrásnější a nejatraktivnější místa Moravy a Slezska jako významné turistické destinace ČR. Tato místa jsou v jednotlivých tématických kapitolách spojena v zajímavé trasy propojující tyto kraje. Turista si tak může naplánovat cestu a opravdu projet celou Moravou a Slezskem autem i na kole. MS kraj prezentuje v tomto společném materiálu své nejvýznamnější atraktivity.

Přímo na veletrhu podepsali hejtmani čtyř moravských krajů (Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského) Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Hejtmani takto vyjádřili vůli spolupracovat především v oblasti marketingu a propagace, budovat společnou značku Morava a Slezsko hlavně směrem do zahraničí a spolupracovat na projektech i oblastech, které leží na území více krajů jako jsou Jeseníky, Beskydy či Slovácko.

Tyto informace budou prezentovány zájemcům o poznávací pobyty v Moravskoslezském kraji v různých regionech Ruské federace. Ruští turisté totiž stále preferují především Prahu a západočeské lázně. Zájem turistů z Ruska o cesty do ČR výrazně roste. Za první polovinu loňského roku navštívilo Českou republiku 110.675 turistů z Ruské federace, což je skoro o třetinu více než za stejné období o rok dříve.

Úkolem Rusko - českého vědeckého a kulturního fóra je zprostředkovat více informací o možnostech rekreace v Moravskoslezském kraji pro občany Ruské federace a aktivně ovlivňovat a hlavně rozšiřovat současnou nabídku.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.