Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol a vědeckých institucí

Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol a vědeckých institucí

Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací (dále jen 'Komise') byla zřízena k provádění Dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, jež byla podepsána a vstoupila v platnost v roce 2005 a nahradila původní obchodní dohodu z roku 1993.

Na druhém zasedání Komise v Moskvě v říjnu 2006 byla pozitivně hodnocena spolupráce v oblasti rozvoje vědy a techniky při plnění programu spolupráce na léta 2005-2006 a byl projednán návrh programu na nadcházející dva roky, který zahrnuje více než 40 společně řešených projektů.

Významným činitelem vědecké spolupráce jsou vysoké školy. Vzrůstá zájem na výměně jak studentů, tak pedagogů a to nejen v tradičních oblastech, jakými jsou obory technické a technologické, ale nově také obory humanitní, sociální a medicinské. Ostravská univerzita projevuje zájem na dalším rozšiřování forem spolupráce, zejména, na dosažení dohody o vzájemném uznávání společných diplomů ve specializacích informatika, matematika, biotechnologie. Zřejmý je rostoucí zájem české mládeže o výuku ruského jazyka. Ke studiu rusistiky se v tomto studijním roce přihlásilo více než 100 studentů.

Dlouholetá spolupráce na Ostravsku probíhá v oblasti výzkumu metalurgických technologií a materiálového inženýrství. Rusko - české vědecké a kulturní fórum se stane supervizorem zvažovaného projektu česko-ruského výzkumného centra (centra transferu technologií) na Ostravsku za předpokladu, že peníze do něj bude investovat ruská vláda a z Ruska přijdou odborníci, kteří by v centru působili a pro které bude nutno vytvořit všestranné zázemí.

Vyznaný pokrok byl učiněn v oblasti duševního vlastnictví. Dne 1. ledna 2008 nabyla účinnosti 4. část ruského občanského zákoníku týkající se zejména práv duševního vlastnictví. Státní Duma tento zákon schválila již v listopadu 2006. Do ruského právního řádu se tak poprvé dostává zákon, který uceleně stanoví podmínky ochrany práv duševního vlastnictví a sankce za jejich porušení.

Část občanského zákoníku slučuje 6 původních zákonů upravujících oblast práv duševního vlastnictví. Obsahuje nejen tradiční právní instituty, ale i např. know-how, název firmy apod., kde dosud jednotná právní úprava chyběla. Nově upravuje např. ochranu patentů, autorských děl v oblasti vědy, literatury a umění, ochranných známek, obchodního tajemství atd. Další novinkou je státní akreditace institucí zabývajících se ochranou práv duševního vlastnictví.

Nová ustanovení mají zásadní význam pro rozvoj sféry inovací v Ruské federaci a také vstup Ruska do Světové obchodní organizace. Zákon pozitivně hodnotí též zástupci hudebního průmyslu a autoři a držitelé autorských práv. Projekt Rusko - českého vědeckého a kulturního fóra má ambice posilovat vědomí o ochraně duševního vlastnictví v rusko - českém ekonomickém a kulturním styku a podporovat všechny kroky, vedoucí k lepší ochraně autorských práv.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.