Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Segmenty činnosti

Usnadnění přístupu právnických i fyzických osob k obecným normám obchodního styku s podniky v Ruské federaci

 

Institucionální podpora obchodních vztahů

 

Prohlubování kulturních a společenských vztahů

 

Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol a vědeckých institucí

 

Organizace akcí spojených s výměnou informací a zkušeností

 

Péče o zachování důstojnosti pomníků ruských obětí války

 

Podpora aktivit dětí a mládeže, spjaté s poznáváním ruského jazyka

 

Podpora turistiky a vzájemného poznávání

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.